Organisation och Ledarskap

aja-lind-bakgrund

“Aja är en erfaren och uppskattad förändringsledare, chef och en senior program- och projektledare som är van att snabbt sätta sig in i nya verksamheter och grupper. Hon har lång erfarenhet av att initiera, bygga upp, utveckla och effektivisera organisationer.”

Aja identifierar snabbt en organisations styrkor och svagheter och skapar handlingsplaner som driver förändringsprocessen framåt. Hennes syn på organisationer är holistisk och innefattar struktur och processer, arbetssätt och rutiner likväl som organisationskultur, attityder och medarbetarrelaterade frågor.

Aja har stor erfarenhet av tillitsbaserad ledning och styrning. Hon säkerställer att även svåra förändringsprocesser ger goda resultat genom ett arbetssätt som bygger på involvering och delaktighet.

Klicka här för referensuppdrag inom dessa områden

Här är exempel på olika roller som Aja kan ta i syfte att utveckla en organisation och verksamhet:

Förändrings-/processledare
Förändringsledare eller processledare för små eller stora förändringsinsatser, exempelvis omorganisation, verksamhetsutveckling eller utveckling av enskilda team och grupper.

Interrimschef
Tillfällig chef, med uppdrag att förändra eller att förvalta en verksamhet. Aja skapar lugn och arbetsglädje i en organisation och skapar goda förutsättningar för  nästa, permanenta chef som rekryteras.

Rådgivare och mentor
Bollplank och mentor till chefer eller andra medarbetare som vill utvecklas, förändras och gå vidare i sin karriär och i sitt ledarskap.

Utredare
Utredare i en specifik fråga, exempelvis när det gäller organisationsrelaterade frågor, förändringsledning, ledarskap och kommunikation.

Kvalitetssäkrare
Oberoende och extern granskare och/eller kvalitetssäkrare när det gäller förändringsledning, projekt eller annan linjeverksamhet.