Kontakt

DISCFör förfrågningar eller annan kontakt; skicka en kort beskrivning av ärendet och dina kontaktuppgifter till info@sikalido.se  Du kan också kontakta Aja direkt på aja.lind@sikalido.se eller på telefon 070 248 67 71.

Facebook: Jonas Jacobsson & Aja Lind

Instagram: jonasjacobssonajalind

Telefon:
+46 70 248 67 71

Adress:
Sikalido AB
Gustav III:s Boulevard 101
169 74 Solna

Organisationsnummer:
556776-4005 (Sikalido AB)

Bankgiro:
378-0590 (Sikalido AB)

Särskilda samarbetspartners:

Jonas Jacobsson, hemsida www.jonasjacobsson.se
Kvadrat AB, hemsida www.kvadrat.se
Meetings International, hemsida www.meetingsinternational.se
Stratvise, hemsida www.stratvise.se