Event Management

politiska_moten_transp_ny“Från flera roller som program- och projektledare har Aja en  unik erfarenhet när det gäller planering och genomförande av internationella evenemang som kännetecknas av stor  komplexitet, höga säkerhetskrav, omfattande tekniska
installationer och stort medieintresse.”

Här är exempel på uppdrag och roller som Aja kan stödja i när det gäller Event Management:

Moderator, workshop- eller seminarieledare
Stöd i upplägg, planering och genomförande av konferenser, workshops eller seminarier med olika teman och inriktning.

Rådgivare och kvalitetssäkrare
Rådgivare och kvalitetssäkrare när det gäller planering och genomförande av ett möte, en konferens eller annat evenemang.

Projektledare
Projektledare för ett evenemangs-/mötesprojekt, främst inom eller gentemot statlig och offentlig sektor.

Klicka här för referensuppdrag inom dessa områden

Boken Politiska möten

Det krävs särskild kompetens och erfarenhet för att arrangera politiska evenemang. I boken Politiska möten – under kristallkronor och bakom tonade rutor beskriver Aja hur ett politiskt möte på hög nivå genomförs från början till slut, från hur man bygger upp en organisation till hur man anlitar leverantörer och “debriefar” personalen när uppdraget är utfört.

Boken är inte bara intressant för dem som ska planera och genomföra ett evenemang på hög nivå, utan även för dem som hanterar andra slags arrangemang inom myndighetsvärden och inom den politiska sfären – oavsett om man är beställare eller leverantör.

Läs mer här • Click here for English version

Beställ boken Politiska möten här