Organisation och Ledarskap

aja-lind-bakgrund

”Aja är en erfaren och uppskattad chef och en senior program- och projektledare som är van att snabbt sätta sig in i nya verksamheter och grupper. Hon har lång erfarenhet av att initiera, bygga upp, utveckla och effektivisera organisationer.”

Här är exempel på uppdrag och roller som Aja kan bistå i när det gäller Organisation och Ledarskap.

Klicka här för referensuppdrag inom dessa områden

Rådgivare och mentor
Bollplank och mentor till chefer eller andra medarbetare som vill utvecklas, förändras och gå vidare i sin karriär och i sitt ledarskap.

Utredare
Utredare i en specifik fråga, exempelvis när det gäller organisationsrelaterade frågor, ledarskap och kommunikation.

Kvalitetssäkrare
Oberoende och extern granskare och/eller kvalitetssäkrare när det gäller projekt eller linjeverksamhet.

Förändrings-/processledare
Förändringsledare eller processledare, exempelvis för förändrings- och utvecklingsprojekt.

Interimschef
Tillfällig chef, med uppdrag att förändra eller att förvalta en verksamhet. Aja skapar lugn och arbetsglädje i en organisation och skapar goda förutsättningar för  nästa, permanenta chef som rekryteras.