Kurs för leverantörer

Att bli och vara (en bättre) leverantör av möten, konferenser och evenemang till statlig och offentlig sektor 

Bakgrund
Varje år genomförs ett stort antal möten, konferenser och andra slags evenemang inom statlig och offentlig sektor. Myndigheter, kommuner och andra offentliga organisationer arrangerar och står värd för allt från små evenemang, som enhetskonferenser och planeringsdagar, till stora, komplexa evenemang, som internationella konferenser och möten.

Verksamheten inom statlig och offentlig sektor styrs av ett antal officiella eller inofficiella syften och värderingar som för en utomstående inte alltid är lätta att förstå. Beslut om planering och genomförande, val av leverantörer och ambitionsnivåer baseras på en mängd regler och riktlinjer och ibland även politiska kompromisser och löften – både kända och okända. Som ny leverantör behöver man förstå vad som präglar den politiska miljön för att öka sina chanser att vinna ett uppdrag eller ett ramavtal. Som befintlig leverantör har man stor hjälp av att veta vilka regler och förutsättningar som styr beställarens verksamhet och beslut.

Kursen syftar till att öka leverantörens förståelse för vad som präglar statlig och offentlig sektor och hur man med rätt kunskap och förståelse kan underlätta sitt eget arbete och leverans.

Kursinnehåll
Här är några exempel på områden som kursen ger teoretisk och praktisk kunskap inom, men också konkreta verktyg för:

  • Vilka evenemang förekommer inom statlig och offentlig sektor? På vilka sätt skiljer de sig åt?
  • Vilken verklighet befinner sig beställaren i och vilka är förutsättningarna för den verksamhet som bedrivs?
  • Vad präglar en ”bra leverantör” inom statlig och offentlig sektor?
  • Hur kan man som leverantör medverka till en smidig ekonomisk hantering som gagnar båda parter?
  • Hur planerar man ett evenemang med allt vad det innebär med hänsyn till media, offentlighet och granskning, regler, riklinjer och säkerhetsaspekter?
  • Och inte minst; hur kan man skapa förutsättningar för att samarbetet med en beställare inom statlig och offentlig sektor ska gå lätt och smidigt?

För vem?
Kursen riktar sig till de leverantörer som antingen vill börja arbeta med möten, konferenser och evenemang inom statlig och offentlig sektor, eller till de leverantörer som redan gör det och som vill lära sig mer om beställarens värld för att underlätta och förbättra sitt eget arbete. Kursen hålls av Aja Lind, som under många år har arbetat på Regeringskansliet med internationella konferenser, högnivåmöten och andra både större och mindre evenemang, samt med organisationsfrågor och ledarskap. Idag arbetar Aja som konsult, lärare, rådgivare och föreläsare. Aja har också skrivit boken ”Politiska möten” som ingår i kursens litteratur.