Kurs för beställare inom statlig och offentlig sektor

Möten, konferenser och evenemang inom statlig och offentlig sektor – bli en bättre beställare, arrangör och organisatör!

Bakgrund
Varje år genomförs ett stort antal möten, konferenser och andra slags evenemang inom statlig och offentlig sektor. Trots det är det få myndigheter, kommuner och andra offentliga verksamheter som har upparbetad kompetens, rutiner och arbetsformer för att planera och genomföra dem. Oavsett om det handlar om små evenemang (som enhetskonferenser eller planeringsdagar) eller om de är större och mer komplexa (som internationella konferenser och möten) kan man med enkla medel tjäna både tid och pengar på att förbereda, planera och genomföra evenemangen både smartare och bättre!

Kursinnehåll
Här är några exempel på områden som kursen ger teoretisk och praktisk kunskap inom, men också konkreta verktyg för:

  • Vilka evenemang förekommer inom statlig och offentlig sektor? På vilka sätt skiljer de sig åt?
  • Hur undviker man klassiska misstag och fallgropar?
  • Hur hittar och anlitar man bra leverantörer och hur man blir en kompetent och professionell beställare?
  • Hur skapar man förutsättningar för ett kostnadseffektivt arrangemang?
  • Hur planerar man ett evenemang med allt vad det innebär med hänsyn till media, offentlighet och granskning, regler, riklinjer och säkerhetsaspekter?
  • Och inte minst; hur man kan göra arbetet med att planera och genomföra evenemang både enklare och roligare!

För vem?
Kursen riktar sig till de inom statlig och offentlig sektor som redan idag ansvarar för eller är involverade i möten, konferenser och andra evenemang och som vill göra det smartare och bättre, eller till de som villha mer kompetens och bättre förutsättningar för att planera och genomföra evenemang i framtiden.

Kursen hålls av Aja Lind, som under många år har arbetat på Regeringskansliet med internationella konferenser, högnivåmöten och andra både större och mindre evenemang, samt med organisationsfrågor och ledarskap. Idag arbetar Aja som konsult, lärare, rådgivare och föreläsare. Aja har också skrivit boken ”Politiska möten” som ingår i kursens litteratur.