Politiska möten

Politiska möten
– under kristallkronor och bakom tonade rutor

Ständigt pågår det internationella och politiska möten som på ett eller annat sätt påverkar och förändrar världen. Men vad ligger bakom de bilder som möter oss genom TV-rutan eller i tidningen? Vem är arrangör och hur går det egentligen till? Vilka problem kan uppstå och hur skapas möjligheter? Finns det överhuvudtaget några skillnader mellan att planera ett politiskt evenemang och att organisera företagsmöten eller internationella kongresser?

Aja Lind, tidigare biträdande och tillförordnad generalsekreterare på Regeringskansliet i Stockholm, har under många år arbetat med evenemang, organisationsfrågor och ledarskap inom myndighetsvärden och statlig sektor. Hon menar att det krävs särskild kompetens och erfarenhet för att arrangera politiska evenemang. I boken beskrivs hur ett politiskt möte på hög nivå genomförs från början till slut, hur man bygger upp en organisation, hur man anlitar leverantörer och ”debriefar” medarbetarna när uppdraget är utfört.

Boken är inte bara intressant för dig som ska planera och genomföra ett evenemang på hög nivå, utan även för dig som hanterar andra slags arrangemang inom myndighetsvärden och i den politiska sfären – oavsett om du är beställare eller leverantör.

Idag jobbar Aja Lind som författare, föreläsare, lärare, konsult och rådgivare.