Utförda uppdrag: Event Management

Myndigheten för tillgängliga medier Moderator
2017 Planering, upplägg och genomförande av en hearing för tillgängliga läromedel.
Konjunkturinstitutet Seminarieledare
2016 Planering, upplägg och genomförande av seminarieserie för bättre – mer effektiva – möten. Seminarier för hela myndigheten och fördjupning för chefsgruppen.
Blick Möteskonsult Projektledare
2014 Ansvarig för den slutliga planeringen och genomförandet av Energimyndighetens konferens Energiutblick 2014. I uppdraget ingick att vara kontaktperson gentemot myndigheten och ansvarig arbetsledare för möteskonsultfirmans projektgrupp inkl. underleverantörer.
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) Stöd i upplägg och arrangemang av medarbetardagar / Moderator 
2013 Stöd i att utarbeta upplägg, planera och genomföra medarbetardagar. Uppdraget omfattade även rollen som moderator.
Blick möteskonsult Rådgivare
2010 – 2010 Rådgivare och kvalitetssäkrare i samband med planering av Pensionsmyndighetens kick-off i april 2010.
Internationella Programkontoret Rådgivare
2009 – 2009 Rådgivare i samband med planering av EU-ordförandeskapets avslutningskonferens ”Create. Innovate. Grow”, ett samarrangemang främst mellan Internationella Programkontoret och Utbildningsdepartementet.
Försvarets materielverk (FMV) Rådgivare och kvalitetssäkrare
2009 – 2009 Rådgivare och stöd i planeringsarbetet, samt kvalitetssäkrare av planering och genomförande av en internationell konferens i Bryssel under Sveriges ordförandeskap i EU 2009.
Regeringskansliet Projektledare/koordinator
2009 – 2009 Projektledare och koordinator för Sveriges åtagande i genomförandet av European Development Days, ett samarrangemang med EU-kommissionen. Uppdragsgivare var Sekretariatet för EU-möten i Sverige 2009. Konferensen genomfördes den 22-24 oktober och gästades av ca 5000 deltagare och 650 VIP-gäster.
World Child and Youth Forum Utredare
2009 – 2009 Ansvarig utredare med uppdrag att utifrån en idéskiss utarbeta en förstudie för World Child and Youth Forum. Evenemanget är ett initiativ av Kungaparet och kommer att genomföras årligen med start i slutet av 2010.
Regeringskansliet T.f. Generalsekreterare / Bitr. Generalsekreterare
2007 – 2009 Ansvarig för uppbyggnad och bemanning av organisationen för genomförandet av de ca 115 möten och konferenser som genomförs i Sverige under EU-ordförandeskapet 2009. Uppdraget resulterade i en driftsatt och funktionell organisation med ca 55 medarbetare.
Statsrådsberedningen Projektledare
2005 – 2005 Ansvarig projektledare för planering och genomförande av statsministerns uppstartskonferens för Oljekommissionen.
Regeringskansliet Projektledare
2005 – 2005 Ansvarig för planering och praktiskt genomförande, samt del av styrgruppen, för regeringens ceremoni med anledning av tsunamikatastrofen i Asien.
Utrikesdepartementet Administrativ chef
2004 – 2005 Ansvarig för uppbyggnad, drift, genomförande och avveckling av ett särskilt inrättat sekretariat för genomförande av EAPC SecurityForum 2005. Konferensen genomfördes i Åre, som samarrangemang med NATO, under värdskap av Sverigesutrikesmininster.
Regeringskansliet Projektledare
2004 – 2004 Ansvarig för regeringens evenemang för deltagare i OS och Paralympics i Aten 2004.
Statsrådsberedningen Projektledare
2004 – 2004 Ansvarig för genomförandet av ett svensk-finskt seminarium på statsministernivå i Haparanda.
Utrikesdepartementet Delprojektledare
2003 – 2003 Ansvarig för Utrikesdepartementets praktiska arrangemang av minneshögtiden för Anna Lindh (samarrangemang med SAP).
Statsrådsberedningen Administrativ chef
2003 – 2004 Ansvarig för uppbyggnad, drift, genomförande och avveckling av ett särskilt inrättat sekretariat med uppdrag att genomföra regeringskonferensen Stockholm International Forum 2004. Konferensen genomfördes under värdskap av Sveriges statsminister.
Utrikesdepartementet Gruppchef
1999 – 2001 Chef för IT-gruppen och tekniskt ansvarig för mötesverksamheten i Sverige under EU-ordförandeskapet 2001. I uppdraget ingick att leverera och säkerställa IT-stöd och tekniska installationer till 55 av de 77 möten som genomfördes i Sverige under det första halvåret 2001. Arbetet omfattade även ett delansvar för sekretariatets uppbyggnad, drift och avveckling.